Zomerproject

Zomerproject

Elk jaar in de eerste week van de basisschool-vakantie wordt het Zomerproject georganiseerd. Het Zomerproject is een festival voor jong en oud. Er zijn activiteiten voor kinderen (kinderclub, spelletjesmiddagen e.d.) voor tieners en jongeren (sport, spel en tienerclubs e.d.) voor volwassenen (bezinningsmoment, crea-workshops e.d.). Het Zomerproject is een project van Ichthuskerk en Samenwerkingsgemeente Alexanderpolder.

Het Zomerproject kent drie doelstellingen:

1. Het Zomerproject is in eerste instantie een evangelisatieproject. Het project past in een reeks evangelisatieactiviteiten van de SGA en Ichthuskerk. Het project staat aan het begin van de weg die we met onze medewijkbewoners willen gaan in het Koninkrijk van God. We willen door middel van het Zomerproject contacten leggen met wijkbewoners; volwassenen, tieners en basisschoolkinderen. Contacten die we met andere evangelisatieactiviteiten verder kunnen uitbouwen

2. Daarnaast  is  het  project  van  belang  als  instrument  voor gemeenteopbouw. Door samen het project te doen, leren we elkaar kennen. Dat stimuleert ook het samen oppakken van van alles en nog wat in het gewone werkseizoen. Het maakt ons ook bewust van het feit dat de volgende fasen niet vanzelf van de grond komen.

3. Een  derde doelstelling is de mogelijkheid die het project aan gemeenteleden biedt voor het ontdekken van (evangelisatie)gaven. Je kunt eens wat uitproberen, om te zien waar jouw gaven liggen.

Meer informatie over het Zomerproject kun je krijgen via de website: http://www.zomerproject-alexander.nl

 

Locatie & Contact

Jaap van der Hoekplaats 1
3067 AG Rotterdam
Tel: 010-220 02 67

Volg ons op Facebook

Luister naar de diensten