Contacten, relaties en formele informatie

Wilt u contact opnemen met de kerkenraad of lid worden ?
Neem dan contact op met de predikant of scriba.
Scriba:
Wim Harteveld
scriba [at] ichthuskerk [dot] nl
Of per post:
Postbus 8215
3009 AE Rotterdam
 
Pastoraat:
Ds. Rinze IJbema
Telefoon : 06-11784507

De predikant houdt elke dinsdag van 12:30 tot 14:30 spreekuur.
 
Diaconaat
Als u contact wilt met het diakonaat neem dan contact op via:
Diaconie [at] Ichthuskerk [dot] nl
Wilt u diakonie ondersteunen wilt u dan uw gift overmaken op:
NL93 INGB 0001 5680 97, t.n.v. Penningmeester Diaconie Nederlandse Gereformeerde Kerk Rotterdam- Ichthuskerk
 
Verhuur van zalen Ichthuskerk
Wilt u een zaal huren in de ichthuskerk dat kan neem dan contact op met : 
beheerder [at] ichthuskerk [dot] nl
De kerk is bevoegd verhuur te weigeren, als de activiteit van de huurder de goede naam van de kerk naar het oordeel van de kerk schaadt.
Het afgesproken bedrag voor de huur van de zaal kunt u overmaken op :
NL47 INGB 0000 0365 19 t.n.v. Nederlandse Gereformeerde Kerk Rotterdam - Ichthuskerk.
 
Relaties van de gemeente

 • De gemeente maakt deel uit van het kerkverband van de Nederlandse Gereformeerde Kerken, volgens de regelingen van de Kerkorde
 • De gemeente heeft een samenwerkingsrelatie met de Samenwerkingsgemeente Alexander
 • Als initiatiefnemer ondersteunt de gemeente het missionaire initiatief #Hill  financieel en met mankracht.
 • Veel gemeenteleden zijn actief betrokken bij het werk van OpenArms  ‘Goed nieuws zijn voor de wijk Het Lage Land’.
 • De Korean Reformed Church Rotterdam is mede-gebruiker van de Ichthuskerk.

 
Formele informatie

 • Kamer van Koophandel: De Nederlandse Gereformeerde Kerk Rotterdam - Ichthuskerk is zelfstandig ingeschreven bij de KvK onder nummer 76268071.
 • Algemeen Nut Beogende Instelling: de Nederlandse Gereformeerde Kerk Rotterdam - Ichthuskerk is via de groepsbeschikking t.g.v.het verband van de Nederlandse Gereformeerde Kerken in Nederland door de Belastingdienst erkend als ANBI-instelling, waardoor uw gift belastingaftrekbaar is.
 • RSIN-nummer (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 800087227 – dit RSIN‑nummer is van belang bij overeenkomsten voor periodieke giften.
 • Bestuur: de gemeente wordt bestuurd door een kerkenraad, die bestaat uit de predikant en een aantal gemeenteleden, met inachtneming van het reglement werkwijze kerkenraad
 • De kerk past een bezwarenregeling toe.
 • De kerk heeft de regelingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens vastgelegd in de Verklaring verwerking persoonsgegevens en in een Privacyreglement

Locatie & Contact

Jaap van der Hoekplaats 1
3067 AG Rotterdam
Tel: 010-220 02 67
Lokatie in google maps

Youtube kanaal

Luister naar de diensten