Stichting Open Arms

“Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft liefgehad”
(I Joh. 4 vers 19)

In 2009 is Stichting Open Arms opgericht vanuit de Samenwerkings Gemeente Alexanderpolder. Doel van de stichting is om goed nieuws te zijn voor onze medemens in de Alexanderpolder. Open Arms wil handen en voeten geven aan de mooie Bijbelse opdracht om naar onze medemens om te zien en zo Jezus’ liefde door te geven.
De Ichthuskerk is al een aantal jaar actief bij het werk van Open Arms betrokken. Met zo’n 60 vrijwilligers vanuit beide gemeenten streven we ernaar om mensen uit de wijk van dienst te zijn en relaties met hen op te bouwen.
Iedere week is er een uitdeelpunt van de Voedselbank met hieraan gekoppeld een inloopcafé. Er wordt Nederlandse taalles gegeven en op woensdagmiddag is er een Crea Café. Maandelijks is er een wijkmaaltijd. En daar omheen zijn er regelmatig andere activiteiten, zoals acties maar ook individuele begeleiding van mensen.
Hoe kunt u het werk van Stichting Open Arms ondersteunen?

  • Allereerst willen we u vragen om te bidden voor de mensen die we bereiken, voor de medewerkers en de activiteiten. We geloven dat het een verschil maakt dat wij in Jezus’ naam actief zijn en daarin is een draagvlak van gebed onmisbaar.
  • Regelmatig zijn we op zoek naar nieuwe medewerkers. We maken graag gebruik van de gaven en talenten die in de gemeenten aanwezig zijn. Door nieuwsbrieven, artikelen en beamerberichten wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van vacatures en oproepen om praktisch hulp te bieden.

Wilt u ons werk financieel ondersteunen dan kunt u uw gift overmaken op rekeningnummer NL 04 ABNA 0615 5591 90. tnv Stichting Open Arms te Rotterdam. Wilt u ons werk periodiek steunen, dan nodigen wij u uit om Vriend of Vriendin te worden van Open Arms. De bijdragen van de Vrienden van Open Arms kunnen op hetzelfde rekening nummer gestort worden.
Deze giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting omdat de stichting Open Arms onder de Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI-regeling) valt.
 
Het bestuur van Stichting Open Arms bestaat uit: Bas van Ieperen, Iene Lammers, Kees Harinck, Erik van der Poel en Katinka van Ginkel.
De meeste activiteiten worden georganiseerd vanuit Het Palet, aan de Duikerstraat 29. Dit ontmoetingscentrum biedt mogelijkheden om bestaande activiteiten uit te breiden. Maar ook om nieuwe activiteiten te starten. Heeft u goede ideeën voor wijkactiviteiten? Laat het ons weten!
Voor meer informatie over Stichting Open Arms kunt u het beste contact opnemen met opbouwwerker Henk den Breejen.
henkdenbreejen [at] openarms [dot] nl
Telefoon: 06-2633 0860
Of kijk op de website: www.openarms.nl

Locatie & Contact

Jaap van der Hoekplaats 1
3067 AG Rotterdam
Tel: 010-220 02 67

Youtube kanaal

Luister naar de diensten