Verloop van de dienst

In de dienst komt een aantal vaste elementen terug:

Votum & zegengroet
De wet of geloofsbelijdenis
Schriftlezing
Gebed
Preek/verkondiging
Zang
Collecte
Zegen
Na de dienst

Votum & zegengroet

We beginnen met de groet aan God. Aan het begin van een eredienst spreekt de gemeente uit dat ze helemaal afhankelijk is van God. Dit noemen we het votum. God komt dan ook daadwerkelijk naar ons toe, om ons in de dienst te ontmoeten. Hij laat zich groeten in de zegengroet.

De wet of de geloofsbelijdenis

De tien geboden uit de Bijbel of een moderne bewerking daarvan vinden een plek in de morgendiensten. Deze worden voorgelezen, of we zingen ze gezamenlijk. ’s Middags belijden we ons geloof. Wat wij geloven wordt door veel meer mensen in deze wereld geloofd. Als we de geloofsbelijdenis zingen of uitspreken weten we ons verbonden met alle christenen uit heel de wereld.

Schriftlezing

Dit is een lezing uit de bijbel. Per dienst worden één of meer schriftlezingen gedaan. Onze dominee leest dan een stuk voor uit de bijbel, waardoor we Jezus, God en de geschiedenis beter (kunnen) leren kennen.

Gebed

Bidden is praten met God. Tijdens de dienst kan dat in stil gebed (iedereen bidt in stilte voor zichzelf tot God), door een gebed dat de dominee uitspreekt namens de gemeente of door een gezamenlijk gebed (‘Onze Vader’).

Preek/verkondiging

De preek is de uitleg van de schriftlezing uit de bijbel. De dominee legt de schriftlezing uit en plaatst het in de actualiteit en biedt namens God troost, terechtwijzing of bemoediging. Door de preek spreekt God tot ons en dat noemen we de verkondiging.

Zang

We zingen samen liederen. Dit kunnen psalmen, gezangen en opwekkingsliederen zijn. Door het zingen hebben we contact met God en met elkaar. De zang wordt meestal begeleid op ons kerkorgel, maar vaak ook met de piano of met een praiseband.

Collecte

Tijdens de kerkdienst wordt er geld ingezameld om elkaar en anderen te helpen. Het betekent echter meer. Het laat zien dat ons geloof doorwerkt in ons gewone leven, ook bij de besteding van ons geld. Alles wat we hebben, hebben we van God gekregen.

Zegen

Aan het einde van dienst geeft de dominee ons de zegen mee. Hiermee wordt ons beloofd, dat als we weer naar huis gaan en het leven van alledag weer oppakken, God met ons mee zal gaan met Zijn liefde.

Na de dienst

Na iedere kerkdienst wordt nog nagepraat bij een kopje koffie of thee en kun je de andere gemeenteleden ontmoeten en vragen stellen als je die hebt.

 

Locatie & Contact

Jaap van der Hoekplaats 1
3067 AG Rotterdam
Tel: 010-220 02 67

Youtube kanaal

Luister naar de diensten