Algemene informatie

Algemene informatie
Je bent van harte welkom om samen met ons de erediensten te vieren. De diensten zijn een ontmoeting van God met Zijn gemeente en tegelijkertijd ontmoeten de gemeenteleden elkaar.
Elke zondag staan de deuren van de kerk voor je open om 09.30 uur en 16.30 uur. De diensten duren ongeveer een uur. In de ochtenddienst hebben we meestal een dienst waarin een bijbeltekst wordt uitgelegd. In de middagdiensten wordt er vaak aandacht gegeven aan thema’s uit je leven of uit de geloofsleer. Dat zijn soms ook interactieve leerdiensten of diensten voor doven/slechthorenden. Ook wordt in sommige diensten een doop bediend of het avondmaal gevierd. Deze bijzonderheden staan vermeld bij het overzicht van de kerkdiensten.

Bijbel/kerkboek
Wij lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. De hele dienst, inclusief de liederen, worden geprojecteerd met de beamer. Toch is het fijn als je zelf een bijbel meeneemt; zo kun je zelf bijvoorbeeld nog een stukje terug of vooruit lezen of aantekeningen maken. Als je zelf geen bijbel hebt, kun je er om vragen aan de gastvrouw of –heer (te herkennen aan hun badge).

Kinderopvang
Kinderen tot 5 jaar kunnen tijdens de ochtenddienst naar de kindercrèches. Zij luisteren naar een bijbelverhaal, zingen met elkaar en maken een werkje. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar worden er ongeveer eens in de drie weken tijdens de morgen- en/of middagdienst kinderbijbelklassen georganiseerd. Wanneer er bijbelklassen zijn, kun je terug vinden in het overzicht van de kerkdiensten (Onder meer informatie).

Koffiedrinken
Na de ochtenddienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. Een enkele keer gebeurt dat na de middagdienst.

 

Locatie & Contact

Jaap van der Hoekplaats 1
3067 AG Rotterdam
Tel: 010-220 02 67

Youtube kanaal

Luister naar de diensten