Kerkdiensten en preken

De gemeente komt op zondagen en christelijke feestdagen bijeen in de Ichthuskerk. De kerkdiensten omvatten lofzang, gebed, bijbellezing, prediking, collecte, doop en periodieke viering van het Heilig Avondmaal.
 
We zingen psalmen en andere liederen, met begeleiding door orgel, vleugel en/of een muziekteam.
 
Er is oppas voor de peuters en regelmatig bijbelklas voor de jeugd in de basisschoolleeftijd.
De kerkdiensten zijn te volgen via Youtube en terug te zien via Kerkomroep
 
Een overzicht met recente preken van onze predikant ds. Rinze IJbema kunt u op deze pagina terug vinden
 
Bijdragen aan de collecte kan contant in de collectezak bij de uitgang van de dienst, of via  NL72 INGB 0693 76 0087, t.n.v. Penningmeester Gereformeerde Kerk Rotterdam-N/O.
 
 

Locatie & Contact

Jaap van der Hoekplaats 1
3067 AG Rotterdam
Tel: 010-220 02 67
Lokatie in google maps

Youtube kanaal

Luister naar de diensten